Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obavijest o dolasku pošiljke proizvoda (uvoz hrane i hrane za životinje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne izvrši najavu pošiljke sukladno čl. 9. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 996/2012 od 26. listopada 2012.o propisivanju posebnih pravila za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 284/2012.

U čl. 9. Provedbene uredbe (EU) br. 996/2012 navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!