Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obavijest o eksternalizaciji određnih operativnih aktivnosti institucije za platni promet

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pružatelj platnih usluga ako ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku o namjeravanoj eksternalizaciji u skladu s čl. 94. st. 1., 2. Zakona o platnom prometu.

U čl. 94. st. 1. i. 2. Zakona navodi se:

"Institucija za platni promet može eksternalizirati određene operativne aktivnosti. O namjeravanoj eksternalizaciji dužna je, prije sklapanja ugovora s pružateljem usluga eksternalizacije, obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: