Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obavijest o nezakonitostima i nepravilnostima u poslovanju (otvoreni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj depozitar ako kao depozitar glavnog UCITS fonda utvrdi kršenje koje bi moglo negativno utjecati na položaj napajajućeg UCITS fonda, a ne postupi u skladu s odredbama čl. 305. st. 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (dalje; Zakona) ili pravilnika iz čl. 335. st. 1. t. 5. Zakona.
U čl. 305. st. 2. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!