Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obavijest o primanju na liječenje osobe ozlijeđene u prometnoj nesreći (sigurnost prometa na cestama)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj zdravstvena ustanova ako postupi suprotno odredbama čl. 179. st. 1. i 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

U čl. 179. st. 1. i 2. Zakona navodi se:

"Ako je zdravstvena ustanova obaviještena o prometnoj nesreći ili je primila na liječenje osobu ozlijeđenu u prometnoj nesreći, dužna je o tome odmah obavijestiti policijsku upravu, odnosno policijsku postaju na čijem se području dogodila prometna nesreća.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!