Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obavijest o promjeni podataka navedenih u zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad (otvoreni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj društvo za upravljanje ako u roku od tri dana ne izvijesti Agenciju o svakoj bitnoj promjeni podataka navedenih u zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad, u skladu s odredbama čl. 28. st. 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.
U čl. 28. st. 2. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!