Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obavijest o sadržaju ponude za preuzimanje dioničkog društva

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako protivno odredbama čl. 27. st. 4. Zakona o preuzimanju dioničkog društva odmah ne obavijesti svakog dioničara o sadržaju ponude za preuzimanje ili dioničaru koji to zahtijeva ne da sve informacije kojima raspolaže u svezi s ponudom za preuzimanje.

U čl. 27. st. 4. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!