Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obavijest o suprotstavljenim interesima pacijenta i njegovih zastupnika (zaštita prava pacijenata)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj zdravstvena ustanova ako postupi suprotno odredbama čl. 17. st. 3. Zakona o zaštiti prava pacijenata.

U čl. 17. st. 3. Zakona navodi se:

"Ukoliko su interesi pacijenata iz stavka 1. ovoga članka i njihovih zakonskih zastupnika, odnosno skrbnika suprotstavljeni, zdravstveni radnik je dužan odmah o tome obavijestiti nadležni centar za socijalnu skrb."

U čl. 17. st. 1. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: