Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obavijest Zavodu da osiguranik nije započeo raditi na dan početka osiguranja (mirovinsko osiguranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj poslodavac, odnosno obveznik doprinosa ako ne dojavi Zavodu da osiguranik nije započeo raditi sukladno čl. 112. st. 2. Zakona o mirovinskom osiguranju.

U čl. 112. st. 2. Zakona navodi se:

"Ako osiguranik ne započne raditi na dan početka osiguranja, obveznik je to dužan dojaviti Zavodu najkasnije toga dana."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: