Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obavijesti o objavljivanju ponude za preuzimanje dioničkog društva

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako protivno odredbama čl. 11. st. 1. Zakona o preuzimanju dioničkog društva (dalje; Zakona), obavijesti iz čl. 9. st. 3. ili čl. 10. st. 2. Zakona ne sadržavaju podatke iz čl. 22. st. 1. t. 1., 2., 3. i 4. Zakona i/ili napomenu iz druge rečenice čl. 11. st. 1. Zakona.

U čl. 11. st. 1. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!