Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obavještavanje o hrani za životinje koja ne udovoljava zahtjevima sigurnosti

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne obavijesti bez odgode ministarstvo nadležno za poljoprivredu ako smatra ili ima razloga vjerovati da hrana za životinje ne udovoljava zahtjevima sigurnosti hrane za životinje ili ako ne obavještava ministarstvo nadležno za poljoprivredu o aktivnostima koje poduzima za sprječavanje rizika, što je protivno čl. 20. st. 3. Uredbe (EZ) br.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: