Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obavještavanje ulagatelja o početku likvidacije otvorenog investicijskog fonda

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj likvidator UCITS fonda kao pravna osoba ako ne postupi u skladu s odredbama čl. 338. st. 1. i 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.
U čl. 338. st. 1. i 2. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!