Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obavljanje istraživanja zaštićenih dijelova prirode na morskom dnu ili morskom podzemlju

Novčanom kaznom od 3.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako obavlja istraživanja posebno zaštićenih dijelova prirode na morskom dnu ili morskom podzemlju bez posebnog odobrenja Državne uprave sukladno čl. 4. st. 1., čl. 5. st. 1. Pravilnika o uvjetima za obavljanje istraživanja u posebno zaštićenim dijelovima prirode na morskom dnu ili morskom podzemlju unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!