Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obavljanje lova bez dozvole (unutarnji red u parku prirode Telašćica)

Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako obavlja lov bez dozvole Ustanove protivno čl. 22. Pravilnika o unutarnjem redu u parku prirode "Telašćica".
U čl. 22. Pravilnika navodi se:
"Na području Parka prirode dozvoljen je lov životinja na temelju dozvole.
Dozvolu za lov izdaje Ustanova.
Za dozvolu se plaća naknada koju propisuje ravnatelj Ustanove.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!