Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obavljanje nadzora nad obavljanjem poslova depozitara (obvezni mirovinski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj depozitar ako postupa protivno odredbama čl. 173. st. 1., 2. i 3.  Zakona o obveznim mirovinskim fondovima.

U čl. 173. st. 1., 2. i 3. Zakona navodi se:

"Na zahtjev Agencije, depozitar će Agenciji dostaviti dokumentaciju, obavijesti i informacije o svim pitanjima važnima za obavljanje nadzora nad obavljanjem poslova depozitara.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: