Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obavljanje poslova carinskog zastupnika od strane neovlaštene osobe (carinski postupak)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pravna osoba ili trgovac pojedinac ako obavljanje poslova ovlaštenoga carinskog zastupnika povjeri osobi koja ne ispunjava uvjete propisane za obavljanje tih poslova.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: