Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obavljanje poslova faktoringa u trećoj državi

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj faktoring-društvo ako prilikom obavljanja poslova faktoringa u trećoj državi ne postupi u skladu s odredbama čl. 58. st. 2. Zakona o faktoringu.

U čl. 58. st. 2. Zakona navodi se:

"Za osnivanje podružnice u trećoj državi faktoring-društvo mora prethodno dobiti odobrenje Agencije."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: