Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obavljanje poslova privatne zaštite na javnim površinama

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako poslove privatne zaštite obavlja na javnim površinama suprotno čl. 8. Zakona o privatnoj zaštiti.

U čl. 8. Zakona navodi se:

"Poslovi privatne zaštite mogu se obavljati unutar i oko štićenog objekta, oko štićene osobe unutar granice perimetra zaštite za čije su čuvanje zaduženi čuvari i zaštitari te, iznimno, na javnoj površini.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: