Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i posredovanja u osiguranju i reosiguranju

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje koje protivno čl. 426. Zakona o osiguranju (dalje; Zakona) omogući da poslove zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju obavljaju druge osobe osim osoba iz čl. 418. st. 1. i 4. i čl. 421. st. 1. Zakona.

U čl. 426. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: