Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Objava informacija o upravljanju i organizaciji kreditne institucije

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj matična kreditna institucija u RH ako u skladu s čl. 166. st. 1. ili 2.  Zakona o kreditnim institucijama javno ne objavi informacije o upravljanju i organizaciji.

U čl. 166. st. 1. i. 2. Zakona navodi se:

''Kreditna institucija dužna je javno objaviti na koji se način uskladila s odredbama o:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: