Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Objava izjave o ponudi preuzimanja dioničkog društva

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako protivno odredbama čl. 12. st. 4. Zakona o preuzimanju dioničkog društva (dalje; Zakona), bez odgode ne objavi na način iz čl. 4. Zakona ili ne dostavi uređenom tržištu na koje su uvrštene dionice ciljnog društva, izjavu iz čl. 12. st. 2. i 3. Zakona.

U čl. 12. st. 4. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!