Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Objava odobrenog prospekta (tržište kapitala)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako suprotno čl. 350. Zakona o tržištu kapitala  objavi prospekt bez odobrenja Agencije.

U čl. 350. Zakona navodi se:

"Nije dopušteno objaviti prospekt prije nego što bude odobren u skladu s odredbama Zakona."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: