Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Objava podataka o trgovanju (tržište kapitala)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj investicijsko društvo ili kreditna institucija ili društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom ako društvo koje trgujući za vlastiti račun ili za račun klijenta izvan uređenog tržišta ili MTP-a, ne objavi podatke o transakciji u skladu sa čl. 114. st. 1. Zakona o tržištu kapitala (dalje; Zakona) i pravilnikom iz čl. 114. st. 5. Zakona.
U čl. 114. st. 1. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: