Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Objava prospekta dobrovoljnog mirovinskog fonda

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj mirovinsko društvo ako u pogledu objave prospekta ne postupa u skladu s odredbom čl. 171. st. 2. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

U čl. 171. st. 2. Zakona navodi se:

"Objava prospekta je moguća tek nakon što prospekt bude odobren u skladu s odredbama ovog Zakona."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!