Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Objava statuta dobrovoljnog mirovinskog fonda

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj mirovinsko društvo ako ne objavi statut fonda u skladu s odredbama čl. 185. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

U čl. 185. Zakona navodi se:

"Mirovinsko društvo dužno je u roku od osam dana nakon dobivanja odobrenja Agencije statut fonda objaviti u skladu s odredbama članka 173. ovoga Zakona te Agenciju izvijestiti o načinu objave.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!