Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Objava uvjeta, sadržaja i cijena pojedinih usluga (turističke usluge)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne objavi uvjete, sadržaj i cijenu svake pojedine usluge i ne pridržava se tih uvjeta, sadržaja i cijena suprotno čl. 6. st. 1. t. 1. Zakona o pružanju usluga u turizmu.
U čl. 6. st. 1. t. 1. Zakona navodi se:
"Pravne i fizičke osobe iz članka 5. stavka 1. i stavka 2. točaka 1. – 3. i 6. – 8. ovoga Zakona pri pružanju usluga u turizmu dužne su:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: