Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obračun doprinosa po osnovi bivšeg poslodavca

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj bivši poslodavac koji za osiguranika po osnovi osobe koja je prekinula rad, a bivši ju je poslodavac uputio na obrazovanje ili stručno usavršavanje, ako ne obračuna doprinos sukladno čl. 142. st. 1. Zakona o doprinosima.

U čl. 142. st. 1. Zakona navodi se:

"Doprinos se obračunava i dospijeva na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: