Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obračun doprinosa po osnovi osiguranika upućenog na praktični rad

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba koja za osiguranika po osnovi osobe koju je pravna ili fizička osoba, prije stupanja u radni odnos, uputila na praktični rad u drugu pravnu ili fizičku osobu ne obračuna doprinos sukladno čl. 146. st. 1. Zakona o doprinosima.

U čl. 146. st. 1. Zakona navodi se:

"Doprinos se obračunava i dospijeva na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: