Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obračun doprinosa prema plaći

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj poslodavac koji za osiguranika po osnovi radnog odnosa ne uplati doprinose u roku iz čl. 24. i 24.a Zakona o doprinosima.
U čl. 24. Zakona navodi se:
''Doprinosi prema plaći obračunavaju se istodobno s obračunom plaće i dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom plaće.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: