Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obračun i plaćanje PDV-a za preuzetu imovinu

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se porezni obveznik ako netočno utvrdi poreznu osnovicu suprotno čl. 7. st. 10. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
U čl. 7. st. 10. Zakona navodi se:
"Ako primatelj iz stavka 9. ovoga članka koristi preuzetu imovinu u druge svrhe osim za one za koje ima pravo na odbitak pretporeza obvezan je obračunati i platiti PDV sukladno odredbama ovoga Zakona."
U čl. 7. st. 9. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: