Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obračun i uplata poreza na potrošnju (općinski porezi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja ne obračuna i ne uplati porez na potrošnju u propisanom roku sukladno čl. 8. st. 3. Odluke o općinskim porezima općine Gornji Kneginec.
U čl. 8. st. 3. Odluke navodi se:
"Porez na potrošnju obračunava se na način propisan Zakonom o porezu na dodanu vrijednost."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!