Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obračun zatezne kamate

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ako obračuna zateznu kamatu na način suprotan čl. 3. Zakona o kamtama.

U čl. 3. Zakona navodi se:

"Zatezna kamata obračunava se primjenom dekurzivnoga jednostavnoga kamatnog računa na dospjelu glavnicu bez pripisa zatezne kamate glavnici istekom obračunskog razdoblja. 

Pri obračunu zatezne kamate primjenjuje se ovaj matematički izraz:

      

       C x p x d

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: