Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obračunavanje i uplata poreza na potrošnju - jed. lok. i pod. samouprave

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja ne obračuna i ne uplati porez na potrošnju u propisanom roku, sukladno čl. 32. st. 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U čl. 32. st. 3. Zakona navodi se:

"Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!