Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obračunska isprava i izvješće o doprinosima

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj poslodavac koji za osiguranika po osnovi radnog odnosa ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa sukladno čl. 26. st. 2.  Zakona o doprinosima.

U čl. 26. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: