Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obračunska isprava i izvješće o doprinosima za osiguranika upućenog na praktični rad

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba koja za osiguranika po osnovi osobe koju je pravna ili fizička osoba, prije stupanja u radni odnos, uputila na praktični rad u drugu pravnu ili fizičku osobu ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa sukladno čl. 146. st. 2. Zakona o doprinosima.

U čl. 146. st. 2. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: