Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obveza izdavanja računa (PDV)

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se porezni obveznik ako ne izda račun ili ga ne izda u propisanom roku suprotno čl. 78. st. 1., 2. i 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
U čl. 78. st. 1. i 2. Zakona navodi se:
"Svaki porezni obveznik obvezan je izdati račun za:
1. isporuke dobara i usluga koje je obavio drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik,
2. isporuke dobara u smislu članka 13. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona,

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: