Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obveza operatora zračne luke (zračni promet)

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako neovlašteno pristupi i kreće se po sigurnosno osjetljivim i štićenim područjima zračne luke sukladno čl. 119. st. 1. Zakona o zračnom prometu.

U čl. 119. st. 1. Zakona navodi se:

"Operator zračne luke poglavito je obvezan osigurati:

a) prostor za pregled zrakoplova koji je predmetom nezakonitog ometanja,

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: