Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obveza postupanja prema rješenju inspektora (žičare)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj upravitelj te druge pravne osobe koje podliježu inspekcijskom nadzoru prema Zakonu o žičarama za prijevoz osoba, ako ne postupe prema rješenju inspektora u skladu s odredbom čl. 67. st. 3. Zakona.

U čl. 67. st. 3. Zakona navodi se:

"Upravitelj te druge pravne i fizičke osobe koje podliježu inspekcijskom nadzoru prema Zakonu dužne su postupiti prema rješenju inspektora u roku određenom rješenjem."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: