Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obveza prijave maka nenamijenjenog za izradu opojne droge (suzbijanje zlouporabe droga)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako mak koji nije namijenjen za izradu opojne droge najkasnije u roku od 30 dana od dana sjetve ne prijavi poljoprivrednoj inspekciji sukladno čl. 14. st. 1. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (dalje; Zakona) ili ako ne obavijesti policijsku postaju i poljoprivrednu inspekciju o svakoj okolnosti koja ukazuje na sumnju da je mak ili dio maka uporabljen ili bi mogao biti uporabljen za nedopuštenu izradu droga sukladno čl. 14. st. 3.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: