Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obveza prijave objekata u poslovanju s hranom za životinje koji podliježu registraciji (veterinarstvo)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne prijavi nadležnom tijelu sve objekte u poslovanju s hranom za životinje pod njegovim nadzorom, a koji podliježu registraciji, u skladu s čl. 9. st. 2. i čl. 11. t. (a) Uredbe (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o utvrđivanju zahtjeva u pogledu higijene hrane za životinje.

U čl. 9. st. 2. Uredbe (EZ) br. 183/2005 navodi se:

"Subjekti u poslovanju s hranom za životinje moraju:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: