Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obveze pružatelja platnih usluga koji izdaje platni instrument (platni promet)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pružatelj platnih usluga ako kao izdavatelj platnog instrumenta postupi protivno odredbama čl. 32. Zakona o platnom prometu.

U čl. 32. Zakona navodi se:

"Pružatelj platnih usluga koji izdaje platni instrument dužan je:

1) osigurati da personalizirana sigurnosna obilježja platnog instrumenta ne budu dostupna drugima osim korisniku platnih usluga koji je ovlašten koristiti se tim instrumentom,

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: