Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obveze pružatelja platnih usluga prema potrošaču koji kod njega ima otvoren račun za plaćanje

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pružatelj platnih usluga ako u roku iz čl. 17. st. 2. Zakona o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu (dalje; Zakona) na zahtjev potrošača ne izvrši neku od radnji zatraženih u skladu s čl. 17. st. 1. Zakona.
U čl. 17. st. 1. i 2. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!