Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obveze subjekta u poslovanju s hranom (prehrambene i zdravstvene tvrdnje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne dopusti provedbu službene kontrole, ne stavi na raspolaganje potrebne količine hrane kako bi se provelo uzorkovanje hrane i onemogući uvid u svu raspoloživu dokumentaciju sukladno čl. 10. st. 3. i 4. Zakona o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima.

U čl. 10. st. 3. i 4. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!