Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obveze zapovjednika plovila tijekom inspekcijskog pregleda (morsko ribarstvo)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako postupa protivno odredbama čl. 114. st. 1. t. (a) do (g) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike.
U čl. 114. st. 1. t. (a) do (g) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: