Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Očevidnik o količinama zahvaćene vode

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne dostavi podatke o količinama zahvaćene vode Hrvatskim vodama sukladno čl. 80. st. 1. Zakona o vodama.

U čl. 80. st. 1. Zakona navodi se:

"Pravne i fizičke osobe koje zahvaćaju vode, osim pri općem korištenju voda i slobodnom korištenju voda, obvezne su voditi očevidnik o količinama zahvaćene vode i o tome dostavljati podatke Hrvatskim vodama."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: