Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Odbijanje sudjelovanja u poreznom postupku (opći porezni zakon)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako odbije sudjelovati u poreznom postupku suprotno čl. 69. i čl. 71. Općeg poreznog zakona.
U čl. 69. Zakona navodi se:
"Porezni obveznik dužan je tijekom poreznog postupka sudjelovati u utvrđivanju činjeničnog stanja na način da potpuno i istinito iznosi činjenice bitne za oporezivanje te da za svoje tvrdnje ponudi dokaze."
U čl. 71. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: