Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Odgovor na pritužbu ili na zahtjev za informacijom o pruženoj usluzi

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pružatelj usluge koji ne odgovori na pritužbu ili zahtjev primatelja usluge u roku iz čl. 21. st. 6. Zakona o uslugama.

U čl. 21. st. 6. Zakona navodi se:

"Pružatelj usluge dužan je u roku od 8 dana od dana zaprimanja pritužbe ili zahtjeva odgovoriti primatelju usluge na pritužbu ili na zahtjev za informacijom o pruženoj usluzi."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: