Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Odgovornosti korisnika odobrenja i korisnika postupka (carine)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne osigura da se roba u postupku carinskog skladištenja ne izuzme iz carinskog nadzora ili ne ispunjava obvezu koja proizlazi iz smještaja robe u okviru postupka carinskog skladištenja ili ne ispunjava obvezu koja proizlazi iz stavljanja robe u postupak carinskog skladištenja suprotno čl. 242. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: