Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Odlaganje otpada na predviđenom mjestu (zaštita prirode)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako odloži otpad izvan predviđenog i označenog prostora suprotno čl. 139. st. 1. podst. 9. Zakona o zaštiti prirode. 

U čl. 139. st. 1. podst. 9. Zakona navodi se:

"U zaštićenim područjima zabranjene su osobito sljedeće radnje: odložiti otpad izvan predviđenog i označenog prostora."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: