Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Odlaganje pepela na pripremljenom odlagalištu (zaštita ugostiteljskih objekata od požara)

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako ne odloži pepeo na pripremljenom odlagalištu te ako pepeo nakon odlaganja ne polije vodom sukladno čl. 61. st.  2. i 4. Pravilnika o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata.
U čl. 61. st. 2. Pravilnika navodi se:
"Pepeo se smije odlagati samo na za to pripremljenom mjestu koje mora biti ukopano u zemlju ili na posebno pripremljeno odlagalište od negorivog materijala."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!