Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Odluka o davanju financijske potpore kreditne institucije

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj banka ako ne dostavi odluku o davanju financijske potpore što je protivno čl. 216.i st. 1. Zakona o kreditnim institucijama (dalje; Zakona) ili ako javno ne objavi ili najmanje jednom godišnje ne ažurira informacije iz čl. 216.i st. 3. i 4. Zakona što je protivno čl. 216.i st. 3. i 4. Zakona.

U čl. 216.i st. 1. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: